Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Nuts

Nederland kent twee soorten onderwijs: openbaar en bijzonder. Nutsscholen vallen onder de tweede groep. Zij kenmerken zich door hun onafhankelijke opstelling naar levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloeden. Deze opstelling vormt het verschil met andere bijzondere scholen zoals katholieke of protestant-christelijke.

Wij vinden dat ieder kind zich moet kunnen ontplooien binnen een veelzijdige maatschappij. Daarvoor bieden we een gedegen en brede basisopleiding met het kind als centrum.