Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Groepsbezetting

We proberen het zo te regelen dat uw kind een vaste leerkracht heeft. Zijn het er twee, dan blijven beiden verantwoordelijk voor de groep en verdelen ze de taken onderling. Maar een leerkracht kan ziek worden of  verlof hebben. Dan zetten we via Leswerk  één van onze vaste invallers in; liefst steeds dezelfde voor een bepaalde groep. Dit lukt niet altijd. Ook komt het voor dat al onze vaste invallers bezet zijn. Dan wordt een andere invaller ingezet. Helaas... ook dat mislukt ook weleens . We zullen ons uiterste best doen om in voorkomende situaties een passende oplossing te vinden, maar helaas kunnen we u niet garanderen dat we daarin ook slagen. Wat doen we dan?

 

we verdelen de groep over andere groepen en laten de kinderen werken aan (van te voren verstrekte) opdrachten
We zetten  Kober  pedagogisch medewerkers in als er geen vervangende leerkrachten zijn. Deze pedagogisch medewerkers zorgen voor opvang, niet voor onderwijs
als er nergens een invaller beschikbaar is vragen  wij u als ouders uw kind tijdelijk thuis te houden. We zullen ’s morgens echt geen kinderen naar huis sturen, maar als op het eind van een dag blijkt dat er geen oplossingen zijn voor de volgende dag, dan zullen we ouders toch vragen hun kind thuis te houden of zelf voor opvang te zorgen. Deze noodmaatregel melden we aan de onderwijsinspectie