Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Stages

Onze school biedt onderdak aan stagiairs van uiteenlopende opleidingen: de PABO (leraren), MBO Sociaal Pedagogisch Werk (onderwijsassistenten), ALO en Cios studenten sport en beweging (gymleraren en sportinstructeurs) en MBO-ICT (computerdeskundigen) en HBO-Social Works.

De PABO-studenten zijn in de meerderheid. We proberen het aantal stageplaatsen evenredig te verdelen over de groepen. De vaste leerkracht blijft eindverantwoordelijke.

Uitzondering is ‘de Leraar In Opleiding’. Een LIO is een leerkracht die klaar is met school. Voor het behalen van zijn diploma - en het opdoen van realistische praktijkervaring - moet hij een langere  aaneengesloten periode zelfstandig een groep draaien.

De groepsleerkracht begeleidt de LIO maar hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Verder moet de  LIO - net als bij een reguliere baan - solliciteren.