Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Naar school

Vijf minuten voordat de lessen beginnen, gaat de zoemer: om 8.25 en 12.55 uur. Iedereen kan naar zijn groep en lokaal.Om 8:30 en 13:00 gaat de tweede zoemer.  Dat is het sein dat alle ouders het gebouw moeten verlaten  Het geeft de kinderen en ons de kans op tijd aan de slag te gaan. Daarom... liever geen lange gesprekken op dat moment. Op afspraak kan altijd.

Het komt nog te vaak voor dat ouders hun kind te laat naar school brengen of dat kinderen zelf te laat op school komen en dat de lessen daardoor niet meteen na de 2e bel kunnen beginnen.

Dat is storend omdat er in sommige groepen hierdoor dagelijks onderwijstijd verloren gaat. Als een kind te laat naar school gebracht wordt of zelf te laat komt zullen ouders of de leerling daar op aangesproken worden door de leerkracht. Als kinderen drie keer te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek hierover met de locatieleider. Frequent te laat komen zullen wij melden aan de leerplichtambtenaar. Wij rekenen op uw medewerking.

Belt u, als het kan, niet tussen 12.30 en 13.00 uur? Wij willen dan graag een hapje eten.

Nog een regeltje: wacht u óp het schoolplein als u uw kind ophaalt? Er zijn kinderen die zodra ze hun vader of moeder in de gang zien, de klas uitrennen en prompt alles vergeten; ook dat ene briefje met die belangrijke mededeling voor het thuisfront.