Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Cultuuraanbod

Net als in voorgaande jaren doen we mee aan ‘De grote ontdekking’. Via dit gemeentelijk initiatief maken kinderen gedurende hun basisschooltijd kennis met zes kunstdisciplines. Het project met diverse werkvormen in en buiten de les staat minimaal tweemaal per jaar per groep ingepland. Dan wordt de school bezocht door bijvoorbeeld muzikanten en kunstenaars of gaan de kinderen naar een voorstelling in de schouwburg. De Schoolinfo houdt u op de hoogte van de ophanden zijnde activiteiten.

In  samenwerking met De Nieuwe Veste wordt dit schooljaar ons cultuurbeleid opnieuw opgesteld. Eerst wordt  het cultuurbeleid van de Stichting Nutsscholen Breda opnieuw vormgegeven. Voor beide zaken hebben we subsidie gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

In de groepen 1 en 2, 4 en 6  staat dans centraal. De leerlingen krijgen  ca. 5 a 6 lessen waarbij kijken naar dans(voorstelling van een professioneel gezelschap) , onderzoeken van dans, nadenken en praten over dans en zelf dansen aan de orde komen. Kinderen worden daarin begeleid door professionele dansers van dansgezelschap De Stilte.
In deze groepen wordt ook extra aandacht aan de beeldende vakken geschonken. Twee beeldend kunstenaars geven in iedere groep vijf lessen die in het teken staan van kleuren, kunstbeschouwing en emotie.

In de groepen 3, 5 en 7 werken we op dezelfde wijze met theater / drama: een professionele theaterdocente van de Vlinderfabriek laat ook op deze manier kinderen in contact komen met drama.

Op deze manier zijn worden doorgaande leerlijnen gewaarborgd.

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe leerlijn tekenen / handvaardigheid vastgesteld voor de methode Laat maar zien. 

Bovenstaande lessen worden grotendeels bekostigd uit de ouderbijdragen aan de Stichting Nutsscholen Breda. Een prima bestemming volgens veel ouders!

Daarnaast kopen we, naast ‘De Grote Ontdekking’  vanuit  de door de overheid beschikbaar gestelde middelen ook aanvullende culturele activiteiten in.

Met ons project ‘Cultuurshock!’ willen we kinderen in de groepen 6, 7 en 8 kennis laten maken met andere culturen in ons land. Feitelijke kennisoverdracht over de uitgangspunten van de grote wereldreligies is daar onderdeel van, maar vooral  ‘beleving’ is een belangrijk onderdeel van het project. Activiteiten met mensen uit andere culturen en excursies ( bezoek kerk,moskee,synagoge) zijn voorbeelden van dit ervaringsonderwijs.

Deze lessen worden gegeven door studenten van de opleiding Social Studies in samenwerking met Surplus  Welzijn.