Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
ICT

Vanaf groep 1 werken we met computers. De programma’s sluiten heel vaak aan bij onze methodes of vormen er zelfs onderdeel van. We gebruiken programma’s voor taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie.

De kinderen in de bovenbouw  gebruiken ICT ook bij de Engelse lessen. Werkstukken, boekverslagen en presentaties worden gemaakt met behulp van ICT. Daarnaast maken de kinderen vanaf groep 6 hun huiswerk voor een deel ook digitaal via het webbased programma My Learning.

Van dit programma, dat eigenlijk een digitaal platform is, zullen we in de toekomst meerdere mogelijkheden in gaan zetten.  Zo communiceren leerkrachten nu al groepsspecifieke informatie met de ouders van hun leerlingen via de zogenaamde ouderportal

U ziet in onze school op veel plekken digitale schoolborden: hiermee kunnen we de lessen voor de kinderen nog uitdagender maken.

Met het aanbod van de ICT Academie van de Stichting Nutsscholen Breda worden  ICT workshops en trainingen  voor leerkrachten georganiseerd worden.

Ook ons kwaliteitszorgsysteem is volledig gedigitaliseerd en stelt  ons in staat ouders thuis hun oordeel te laten geven over ons onderwijs aan de hand van vragenlijsten.

De ouders van de leerlingen van groep 3 tot en met 8 ontvangen een rapport dat grotendeels digitaal is samengesteld.

De school beschikt over een supersnelle glasvezel verbinding en onze werkstations zijn nog niet zo heel lang geleden vervangen. In de gebouwen zijn er aparte wifi-netwerken voor leerlingen, leerkrachten en bezoekers.

Wij blijven scherp op de ontwikkelingen die spelen: ook dit schooljaar wordt er weer hardware aangeschaft  of vervangen. Zo zullen we een aanzienlijke hoeveelheid laptops aan gaan schaffen waarmee kinderen gaan werken.  Ook de scholing van ons personeel op het gebied van de inzet van ICT is een jaarlijks terugkerend gebeuren.

De coördinatie van onze ‘Informatie en Communicatie Technologie’ (ICT) ligt in handen van Serge van Meer, Roos Hilkes en Kees van der Plas.