Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Leer- en werkklimaat

Voelt uw kind zich fijn op onze school, dan beïnvloedt dit zijn prestaties positief. Toch geldt dit ‘thuisvoelen’ niet tot elke prijs. Ook streven we respect en openheid na. We willen dat de kinderen in de groep en in de school, vóór en ná schooltijd prettig met elkaar omgaan. We hebben alle vertrouwen in hen en vinden het belangrijk dat ze de ruimte en vrijheid krijgen zich te ontwikkelen. Maar - en daarin zijn we duidelijk - de vrijheid van het individuele kind houdt op waar de vrijheid van een ander gevaar loopt. 

We zijn onze school, samen met de medewerkers van Kober,  aan het ontwikkelen naar een PBS-school www.swpbs.nl . PBS staat voor Positive behavior support : we geloven in het ondersteunen van het positieve gedrag van kinderen in plaats van het inzoemen op negatief gedrag. 

De vijf kernwaarden die we daarbij benadrukken zijn : vertrouwen, verantwoordelijkheid, waardering, veiligheid en plezier.

Wij hebben, in samenwerking met een delegatie van ouders van leerlingen en medewerkers van Kober een elftal algemene gedragsregels voor onze school opgesteld. De zogenaamde "Elf van Jezelf".
Deze omgangsregels proberen we de kinderen op verschillende manieren bij te brengen: door gesprekken, door oefeningen en rollenspellen, door creatieve activiteiten.
Ook bij de lessen "Goed Gedaan!", onze lessen ten behoeven van sociaal emotionele ontwikkeling, komen deze regels aan de orde.
Vooral de eerste weken van ieder schooljaar staan de "Elf van Jezelf" centraal: dit is de belangrijkste periode van groepsvorming.