Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Toetsen

Regelmatig toetsen we de leerlingen op hun kennis en kunde. U kunt de resultaten op de verschillende Cito-toetsen onder meer terugvinden in het rapport en ons desgewenst toelichting vragen. Interpreteer de resultaten overigens met de nodige voorzichtigheid; het zijn en blijven momentopnames.
De leerlingen van groep 1 en 2 worden niet standaard getoetst. Zie daarvoor het hoofdstuk “werkwijze groep 1 en 2”