Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina

Aangepast Lesrooster

24 juni 2019

Afgelopen weekend ontving u een bericht over de mogelijke invoering van een tropenrooster.

Op basis van de per e-mail ontvangen reacties, de weersvoorspellingen voor de komende dagen en na overleg met de medezeggenschapsraad, hebben we het volgende besloten:

- morgen, dinsdag 25 juni, komen de kinderen op de normale tijd van 08.30 naar school. Leerkrachten houden in het activiteitenprogramma rekening met de warmte. Gelieve uw kind voldoende drinken mee te geven.

Om 13.00u stoppen de lessen en kunnen de kinderen naar huis. We vragen u als ouder zoveel als mogelijk zelf voor opvang te zorgen.

- van 13.00 tot 14.00 kunnen kinderen overblijven. Daarvoor brengen ze gewoon zelf eten en drinken mee. Kinderen die gewoonlijk niet overblijven op dinsdag moeten zich wel voor aanmelden bij Kober ( https://www.kober.nl/mijn-kober). Laat het Kober ook even weten wanneer uw kind, in tegenstelling tot andere dinsdagen, nu juist niet overblijft.

-vanaf 14.00 u. start Kober met de bso voor kinderen die daar op dinsdag gebruik van maken. Kinderen die dat niet doen en waarvan ouders / verzorgers niet tot 14.45 voor opvang kunnen zorgen kunnen gewoon op school blijven. Wij zorgen voor opvang. Als u van deze mogelijkheid gebruik moet maken geef dat dan wel svp bij de leerkracht van uw kind aan zodat we weten welke kinderen op school blijven.

-om 14.45 stopt de opvang op school en worden kinderen opgehaald. Kinderen die door Kober opgevangen worden kunnen op de voor u gebruikelijke tijd opgehaald worden.

-dit rooster geldt in principe allen voor morgen, dinsdag 25 juni. Mocht het de dagen daarna toch warmer worden dan de weersvoorspellingen op dit moment aangeven dan kan het ook voor een of meerdere dagen aangehouden worden. We zullen u daar zo spoedig mogelijk over berichten.

 

De oudergesprekken die gepland staan voor deze week gaan gewoon door.