Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Inspectie

 

Op de pagina http://www.onderwijsinspectie.nl/contact leest u hoe u de Inspectie van het Onderwijs kunt bereiken en waar u terecht kunt met vragen en klachten over het onderwijs. Heeft u een vraag, kijk dan eerst bij de ‘veel gestelde vragen’. Staat uw vraag er niet bij, vul dan het contactformulier in. Heeft u een klacht? Lees de informatie over de ‘afhandeling van klachten’.

Telefoon

U kunt uw vraag aan de onderwijsinspectie ook telefonisch stellen via het landelijk nummer van de overheid, 1400.

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

•             seksuele intimidatie en seksueel misbruik

•             lichamelijk geweld

•             grove pesterijen

•             extremisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Meer info op https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs