Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Schoolplan

Iedere vier jaar maken we een schoolplan waarin we onze huidige onderwijssituatie beschrijven en de door de kwaliteitskringen voorgestelde verbeteringen kort weergeven. In de jaarlijkse schoolontwikkelingsplannen worden die verbeterpunten planmatig uitgewerkt. Aan het eind van het kalenderjaar evalueren we de verbeterpunten.

Zowel schoolplan, vastgesteld door de MR, als schoolontwikkelingsplan liggen op school ter inzage.

Het huidige schoolplan loopt tot en met 2019.