Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Vernieuwingen

In 2018 - 2019 gaan we onder anderen de volgende zaken aanpakken:

o Herzien schoolvisie
o Implementatie techniek en cultuur onderwijs
o Implementatie muziekmethode 123 zing
o Begrijpend lezen, luisteren en woordenschat aanbod
o Beredeneerd doelgericht werken Handelings gericht onderwijs.