Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Mobiele telefoons

1 Mobiele telefoons mogen
•    van huis meegenomen worden naar school;
•    tijdens de middagpauze gebruikt worden voor internettoepassingen;
•    op andere momenten slechts met toestemming van de leerkracht gebruikt worden;
•    gebruik maken van het gastennetwerk op de WIFI van de SNB;
•    om dringende redenen gebruikt worden om te bellen na overleg met de leerkracht.

2 Daarnaast geldt dat mobiele telefoons
•    niet hoorbaar zijn tijdens de lessen (geluids- en trilfuncties uit);
•    niet gebruikt mogen worden voor het maken van film-, foto- en/of geluidsopnames tijdens  schoolactiviteiten. Hier vallen o.a. onder:
o    activiteiten in de klas, gang, toilet, in de hal of op het plein van de school
o    het omkleden in de kleedkamer of elders en tijdens de gym- en sportactiviteiten
o    buitenschoolse activiteiten e.d. In een aantal van dit soort situaties (b.v. tijdens excursie, kamp) is het wel toegestaan om foto’s te maken. De leerkracht geeft dan toestemming en ziet er tijdens of na de fotosessie op toe dat er geen afbeeldingen gemaakt zijn die ingaan tegen goede smaak of integriteit van personen.
•    bij de leerkracht ingeleverd worden voorafgaand aan het omkleden voor de gymles. De leerkracht voor zorgt er voor dat het apparaat in een afgesloten ruimte wordt opgeborgen. Na het omkleden na de gymles kan de leerling de mobiele telefoon weer bij de leerkracht ophalen.
•    niet door school in hun werking ondersteund worden.

3 Maatregelen
Het overtreden van de schoolregels over het maken van foto’s , video’s en geluidopnames wordt niet getolereerd. Diverse door de media breed uitgelichte voorvallen laten ons het belang inzien van een duidelijk en strikt beleid.
Bij het overtreden van de regels en afspraken wordt de mobiele telefoon ingenomen en door de leerkracht in bewaring genomen:
•    bij een eerste keer kan een leerling de telefoon na schooltijd bij de leraar ophalen;
•    bij een tweede keer kan (kunnen) de ouder(s) van de leerling de mobiele telefoon bij de leerkracht/locatieleider na schooltijd ophalen;
•    bij een derde keer krijgt de leerling voor bepaalde tijd een verbod om een mobiel apparaat mee naar school te nemen.
Bij een serieus feit (dit ter beoordeling door de leerkracht/locatieleider) kunnen ook al bij een eerste overtreding ouder(s) betrokken worden of kan het naar school meenemen van een mobiel apparaat voor langere tijd verboden worden. Bij zeer ernstige feiten, zoals schending van de privacy en ander ernstig misbruik kan melding bij de politie worden gemaakt en/of aangifte worden gedaan.

4 Verantwoordelijkheden
Het meenemen van een eigen mobiele telefoon, laptop, tablet e.d. naar school, gebeurt (nog) niet op verzoek van school en op eigen verantwoording. De school is niet verantwoordelijk voor de schade die door ander leerlingen aan iemands eigendommen veroorzaakt wordt. Ook als de telefoon in bewaring wordt gegeven aan de leerkracht is NBS De Hoogakker op geen enkele wijze verantwoordelijk. De school zal niet bemiddelen in een schadeafwikkeling tussen gedupeerde en veroorzaker.