Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Vervoer

De Hoogakker is sinds 2008 in het bezit van het Brabants Verkeerslabel (BVL). Een soort keurmerk voor een school die veel aandacht schenkt aan praktische verkeerseducatie en aandacht heeft voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Vanwege het onvoorspelbare karakter van uitgaande kinderen, vragen we u daarom:

  • veiligheid in acht te nemen; kinderen kunnen overal vandaan schieten,
  • zoveel mogelijk te voet te komen anders op de fiets,
  • rekening te houden met het eenrichtingsverkeer bij het parkeerterrein (Wandelakker), uw auto zó te stallen - in een parkeervak en niet op (of langs) de stoep(rand) - dat anderen er geen ongemak van ondervinden
  • uw hond wellicht thuis te laten want die mag toch niet op het schoolplein of in het gebouw.
  • Op de pleinen zijn fietsenstallingen. Ook daarin woekeren we met ruimte. Is er te weinig plaats, dan stellen we ‘de fietsencirkel’ in: kinderen die binnen de cirkel wonen, mogen dan niet op de fiets; dat is alleen weggelegd voor kinderen die buiten het gebied, dus verder weg wonen. Elke fiets minder... geeft onze schoolbevolking meer speelplaats. Het stallen van de fiets is overigens geheel op eigen risico.

 

Voor activiteiten buiten de school waarbij de kinderen met auto’s of bussen vervoerd worden of zich met de fiets verplaatsen zijn afspraken opgesteld. U vindt ze op http://www.nbsdehoogakker.nl/uploads/tx_userdownload/160527_kp_vervoersafspraken_Hoogakker.pdf

uploads/tx_userdownload/160527_kp_vervoersafspraken_Hoogakker.pdf

Op school hebben we een zogenaamde BVL-commissie die jaarlijks een activiteitenplan opsteld en zorgt voor een goed verloop van de uitvoering van deze activiteiten naast de leerkrachten Ellen de Graaf, Miranda Kroonen, Arjan van de Ster zitten daar  ‘verkeersouders’in. Dat zijn: 


Wandelakker:
Wendy Krusemeyer
Vacature

Blokmoeren:
Daniëlle Ploeg
Vacature

Algemeen e-mailadres : verkeersouders@nbsdehoogakker.nl

verkeersouders@nbsdehoogakker.nl