Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Plusklas


Een bovenbouwplusklas was er op De Hoogakker in het schooljaar 2014-2015 al, maar er is nu ook een middenbouwplusklas. Kinderen die veel extra uitdaging nodig hebben komen een keer per week bij elkaar in de plusklas.


De is Plusklas bedoeld als aanvulling op het aanbod in de klas. In de klas bieden we zoveel mogelijk  onderwijs op maat.  Dit betekent dat we voor hoogintelligente en begaafde leerlingen de lesstof  indikken en verrijken met aanvullende leerstof. In de Plusklas bieden we de kinderen extra uitdaging door middel van het werken aan projecten en het stimuleren van creatief denken. Ook leren ze op gedegen wijze discussies voeren en presentaties geven. De kinderen zijn vaak zelf ontdekkend aan het werk met behulp van proefjes, techniekdozen, boeken, internet, determineerkaarten ,etc..
Bovendien kunnen kinderen met min of meer dezelfde denkwijze elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. De plusklasleerkracht biedt ook begeleiding in het  bij het ‘leren leren’ en het bevorderen van de leermotivatie.


De plusklas-bijeenkomsten worden steevast afgesloten met een  schaakles.
Onze school werkt onder anderen met een signaleringsinstrument voor (hoog)begaafde leerlingen, genaamd SURPLUS. Mede aan de hand van de uitslag van dit instrument bepaalt ons zorgteam welke kinderen er in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas.


De plusklassen worden begeleid door juf Marijke Hartman.