Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Doorstroming (OVER GAAN) of verlenging (ZITTEN BLIJVEN)

Tot 1986 bepaalde de 1 oktoberregeling of een kind van de kleuterschool overging naar de lagere school.

M.i.v. de wet op het basisonderwijs is er geen duidelijke verandering gekomen. Veel scholen blijken nog steeds deze datum te hanteren bij het besluit of een kind in groep 2 blijft of overgaat naar groep 3. Dit is geen wettelijke verplichting. De inspectie geeft aan dat de school moet bevorderen dat een leerling acht aaneengesloten jaren primair onderwijs krijgt. In uitzonderingsgevallen mag het negen jaar zijn. Dat betekent concreet dat de basisschool zittenblijven zoveel mogelijk vermijdt.

Dit geldt voor alle verlengingen/doublures tijdens de gehele schoolloopbaan. De inspectie stelt de school de vraag of een leerling door kan naar groep 3, los van de geboortedatum. Zij geeft geen oordeel over de aard van het besluit. Voor een groep leerlingen blijkt de 8 jaar niet haalbaar/nodig doordat:

  • een aantal kinderen meer tijd nodig heeft om de aangeboden leerstof beter te kunnen volgen en begrijpen
  • een aantal kinderen de leerstof van het primair onderwijs versneld doorloopt

 

De school moet inzichtelijk maken op basis van welke criteria het besluit is genomen. Daar is een procedure ‘Versnelde leertijd / leertijdverlenging’ voor opgesteld. Deze houdt globaal in dat:

  • kinderen van groep 1 na een jaar kleuteronderwijs, (wanneer het kind vijf jaar wordt) overgaat naar groep 2. Het kind wordt daarnaast gevolgd met behulp van ons observatie-instrument ‘KIJK!’ waarin zijn/haar ontwikkeling centraal staat.
  • Aan de hand van de ontwikkeling en vastgestelde criteria bekijkt de leerkracht de stap van groep 2 naar groep 3.
  • Voor leerlingen met een vertraagde of juist versnelde ontwikkeling wordt aan de hand van kenmerken van die ontwikkeling en in de procedure vastgestelde criteria bepaald of de leerling versneld overgaat of blijft zitten.

De procedure ‘Versnelde leertijd / leertijdverlenging’ is op school te verkrijgen.