Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Leerlingondersteuning

Op de Hoogakker zitten ook kinderen met specifieke behoeften ten aanzien van hun leren of gedrag. Dat mag blijken uit onze zorgverbreding. Door middel van (na)scholing proberen wij op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de zorggebieden. De eerstverantwoordelijke voor de zorg voor kinderen is de groepsleerkracht. De groepsleerkrachten worden ondersteund door het intern zorgteam:

  • twee ‘intern begeleiders’ ofwel IB-ers, te weten Wilma Leeuw (groep 3 en 4) en Paul Smits (groep 5 t/m 8),
  • één ‘remedial teacher’ ofwel RT-leerkracht, te weten Wendy Kuijk. Zij is gespecialiseerd in (de begeleiding van) bepaalde leerproblemen bij kinderen,
  • een orthopedagoog, interne begeleiding groep 1/2, Judith Kuin.
  • onderwijsassistentes

Jaarlijks organiseert het zorgteam een avond om ouders te informeren over de zorgstructuur van de school. De zorgverbreding begint in de groep. Door observatie en toetsing sporen de leerkrachten mogelijke achterstanden en voorsprongen op. Zij overleggen met de IB-ers over het kind. Soms doet de orthopedagoog nader onderzoek.

Afhankelijk van het probleem komt er een individueel handelingsplan dat de aanpak beschrijft of wordt de ondersteuning omschreven in het groepsplan::

  • aard van de begeleiding door de leerkracht bedoeld om het kind ín de groep te helpen,
  • extra aandacht aan het kind buiten de groep door de RT-leerkracht  of onderwijsassistent
  • extra ondersteuning aan of begeleiding van het kind door een externe hulpverlener.

Het zorgteam werkt nauw samen met de onderwijsbegeleidingsdienst (Edux). Die adviseert en kent de wegen naar externe hulpverleners. U als ouder van een kind met een probleem wordt op de hoogte gebracht van activiteiten en vorderingen.

Over vorderingen gesproken... mochten die uitblijven, dan kunnen de IB-ers - na overleg met u - aan Edux vragen uw kind verder te onderzoeken. Dit onderzoek leidt veelal tot gebruik van speciale leer- en hulpmiddelen, richtlijnen en tips aan leerkrachten en ouders. Gezegd moet worden dat er beperkte middelen zijn om dit soort onderzoeken uit te voeren.

Ondanks alle inzet komt het voor dat het resultaat niet in verhouding is. Heel af en toe lijkt het ons beter het kind aan te melden op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Bij die laatste stap bepaalt een toelaatbaarheidscommissie of het kind inderdaad verwezen kan worden naar respectievelijk speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.