Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Rapportage

Ouders van kinderen in groep 1 tm 4 worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een zogenaamd Kijkgesprek. Aan de hand van ons instrument Kijk brengt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. De leeftijd van het kind speelt natuurlijke een belangrijke rol. 

Daarnaast wordt in gewerkt met zogenaamde portfolio’s in de groepen 1 en 2: mappen waarin voorbeelden van werkjes zitten die duidelijk laten zien hoe een kind zich inmiddels ontwikkeld heeft.

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport; in januari/februari en in juni. Oudergesprekken vinden plaats in de week na het uitreiken van de rapportage.

Die rapporten worden automatisch aangemaakt met gegevens uit ons leerlingvolgsysteem. U ontvangt het rapport voorafgaand aan het rapportgesprek waarvoor u uitgenodigd wordt en u kunt het bewaren in een speciaal daarvoor bestemde map.

In november vinden voortgangsgesprekken plaats. De leerkracht deelt met u de eerste ervaringen met uw kind en zijn / haar eerste prestaties. Omdat we in deze periode nog te weinig gegevens hebben ontvangt u nog geen rapport.