Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
CJG

Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als
ouder voor staat. Soms wil je weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of
zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste
gevallen is dit voldoende.
Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over
voelt? Dan hoopt het CJG Breda dat je hen benadert.


Voor vragen bij het opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het CJG.
Het CJG is 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800- 44 000 3 of neem een kijkje op onze website: www.cjgbreda.nl

Er is ook een school-CJG-er als aanspreekpunt aanwezig binnen de Bredase scholen om vragen van ouders, leerkrachten en kinderen te beantwoorden. U kunt bij de school CJG-er terecht voor tips, adviezen en/of een luisterend oor. De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. Ook onderhoud de school-CJG-er contacten met vertegenwoordigers van organisaties die zich op wijkniveau met Bredase jeugd bezig houden.
De school-CJG-er is op de hoogte van de sociale kaart.

De school CJG-er van uw school is Lotte Verwijmeren.
Zij is aanwezig op:

  • Locatie Wandelakker op donderdagochtend in de even weken vanaf 8.30 tot 9.30 uur
  • Locatie Blokmoeren op dinsdagochtend in de oneven weken van 8.30 tot 9.30 uur


Voor het maken van een afspraak buiten of tijdens de spreekuren kunt u met haar contact opnemen via e-mail: lotte.verwijmeren@cjgbreda.nl, of maak een afspraak via de leerkracht van uw kind.