Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Communicatie

Op school zijn de kinderen onze verantwoordelijkheid en zorg. Maar ook de uwe! De Hoogakker hecht aan goede afspraken, geregelde contacten, ouderlijke betrokkenheid en ondersteuning.

Interactie vindt onder meer plaats via de twee medezeggenschapsraden (GMR voor bovenschoolse en de MR voor schoolse zaken), de Oudercommissie, de Stuurgroep Overblijven en via de oudergesprekken naar aanleiding van rapporten of observaties.

De mededelingenborden en de Schoolinfo gaan over de directe gang van zaken. De Schoolinfo verschijnt elke vier weken, ook op deze website, en bevat veel praktische wetenswaardigheden.

Informatie over aanbod en activiteiten van de groep van uw kind vindt u op het ouderportal van My Learning.
Via de leerkracht kunt u logingegevens aanvragen hiervoor.

Wilt u deze info’s goed lezen? Dat voorkomt misverstanden. Toch kunt u tegen een of ander aanlopen.  Neem contact op met de leerkracht als het over uw kind gaat. Hebt u vragen over meer algemene kwesties, klop aan bij de locatieleider of bij de directeur. Maar... maak altijd even een afspraak.