Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Deelname

Voor veel activiteiten maken wij dankbaar gebruik van ouderlijke assistentie. Zo hebben we ‘knutselouders’, ‘documentatieouders‘, ‘luizenouders’, ‘overblijfouders’ enzovoort. Hun hulp wordt geregeld door de ‘klassenouder’. Voelt u voor die taak, meld het de leerkracht aan het begin van het schooljaar.

Naast deze reguliere inzet, zijn er incidentele activiteiten waarbij we u - meestal via de Schoolinfo - uitnodigen een helpende hand toe te steken. Wilt u op voorhand af en toe ingeschakeld worden, geef het ons door. We zijn er blij mee.

Aan hulpouders vragen we - net als aan kinderen, leerkrachten, commissies en raden - zich te houden aan de gedragscode die binnen onze school geldt.