Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Info-avond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseert iedere groep een informatie/ -inloopavond voor ouders. U maakt kennis met de leerkracht van uw kind en komt veel te weten over het lesprogramma en de gang van zaken in de groep. We stellen het op prijs als u (allen) komt. De data treft u aan op onze website.