Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Kinderopvang

Op onze school vindt, georganiseerd door Kober Kindercentra, de voor- en naschoolse opvang inpandig plaats op De Wiebeltuin (locatie Wandelakker) en De Blokkentuin (locatie Blokmoeren). Antwoorden op vragen over beschikbaarheid, kosten, inschrijven etc. van buitenschoolse opvang en overblijven op de locatie Wandelakker vindt u op https://www.kober.nl/locaties/wiebeltuin
Voor kinder- en buitenschoolse opvang op onze locatie Blokmoeren zie https://www.kober.nl/locaties/blokkentuin


Bel: (076) 504 56 05 of mail: serviceteam@kober.nl
en zie www.kober.nl