Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Nieuwe regelgeving, continuïteit en kwaliteit

Met ingang van 1 augustus 2006 is het schoolbestuur wettelijk verantwoordelijk voor het overblijven van de kinderen op haar scholen.

Om deze verantwoordelijkheid kwalitatief goed en deugdelijk te kunnen invullen en om de continuïteit van het overblijven te kunnen waarborgen, is het schoolbestuur een samenwerking aangegaan met een instelling voor Kinderopvang in Breda, Kober kindercentra. Deze instelling beschikt over veel kennis en ervaring in het inrichten en exploiteren van voorzieningen voor kinderopvang in Breda en de wijde regio.

De zeer gewaardeerde inzet van vrijwilligers bij het overblijven blijft van belang om de prijs van het overblijven laag te houden.

De aansturing van de vrijwilligers, de administratie, de financiële afwikkeling en de kwaliteitsbewaking van het overblijven gebeurt door gekwalificeerde contactpersonen van de Kober Kindercentra op de locaties.

Zij zij voor alles wat met overblijven te maken heeft aanspreekbaar.

Het overblijven

Als u uw kind laat overblijven, wilt u natuurlijk dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. Het overblijven gebeurt in de vrije tijd van de kinderen en dus is het belangrijk dat de kinderen rustig hun lunch kunnen gebruiken. Kinderen moeten de tijd hebben om te ontspannen en gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag.

Hierbij wordt aangesloten bij de gewoonten (het pedagogisch klimaat) van de school. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun eten en drinken meenemen. Gezond en verantwoord eten hebben daarbij natuurlijk de voorkeur. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar kunnen kletsen. De vrijwilligers en medewerkers proberen dit zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.

Als de kinderen klaar zijn met hun lunch hebben ze gelegenheid om te spelen: binnen en/of buiten. Daarvoor is er per locatie eigen spelmateriaal aanwezig. Daarin wordt zoveel mogelijk variatie aangebracht naar interesse en leeftijd van de kinderen.

Het kan zijn dat uw kind medicatie behoeft tijdens het middag eten. U kunt dit op het inschrijfformulier vermelden. Wij zullen hier dan zoveel als mogelijk rekening mee houden. Over bijzonderheden bij een kind worden de ouders door de overblijfcoördinator op de hoogte gesteld. Ook heeft deze regelmatig contact met de leiding van de school.

Alle informatie over het overblijven, het aanmelden en de tarieven vindt u op https://www.kober.nl/overblijven

Aanmelden gaat eenvoudig via https://kober.flexkids.nl of via https://www.kober.nl/inschrijven 

Inzet van vrijwilligers

Voor de begeleiding van de kinderen tijdens het overblijven worden vrijwilligers ingezet. Vaak zijn dit ouders van (oud)leerlingen. Het schoolbestuur hoopt er door het combineren van de deskundigheid van Kober kindercentra met de enthousiaste inzet van ouders/vrijwilligers in te slagen de prijzen laag te houden.

Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers zullen beroepskrachten ingezet moeten worden waardoor de kosten aanzienlijk hoger komen te liggen. Als u zich als vrijwilliger aan wilt melden kunt u dat doen voor de locatie Wandelakker bij Overblijfcoördinatoren: Patricia Scheepers (onderbouw) en Twan van den Berghe (bovenbouw) en voor de locatie Blokmoeren bij Marlieke de Geest.

Tot slot

Uiteraard kunt u ook via de schoolleiding terecht met uw vragen of opmerkingen óver het overblijven. Ook kan deze u verder in contact brengen met Kober kindercentra of overblijfcoördinator.