Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) telt ongeveer vijftien leden en organiseert festiviteiten als sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, schoolreisjes, sportdagen, enz.

Aan het begin van ieder schooljaar worden subcommissies geformeerd, waarbij oudercommissie- en teamleden gezamenlijk voorbereidingen treffen voor de festiviteiten.

De OC als geheel vergadert eenmaal per 6 weken en kan altijd nieuwe leden gebruiken. Dus heeft u interesse? Bel of mail gerust.


Voorzitter: Mandy Ossenblok 076-5414850/0644172917, mandy.mouse.mm@gmail.com
Vice Voorzitter: Jolanda Lambregts, 06-51288911, mamavancas@hotmail.com
Secretaris: Ingrid Dijksma, ingrid.dijkhuis@gmail.com 
Penningmeester: Karin Smits

Bijdrage

Om de festiviteiten te bekostigen, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage:

  • voor het eerste kind uit een gezin € 15,50
  • voor het tweede kind € 13,50
  • voor elk volgend kind € 11,50

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur.