Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) telt ongeveer vijftien leden en organiseert festiviteiten als sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, schoolreisjes, sportdagen, enz.

Aan het begin van ieder schooljaar worden subcommissies geformeerd, waarbij oudercommissie- en teamleden gezamenlijk voorbereidingen treffen voor de festiviteiten.

De OC als geheel vergadert eenmaal per 6 weken en kan altijd nieuwe leden gebruiken. Dus heeft u interesse? Bel of mail gerust.


Voorzitter: Mandy Ossenblok 076-5414850/0644172917, mandy.mouse.mm@gmail.com
Secretaris: Ingrid Dijkhuis, ingrid.dijkhuis@gmail.com 
Penningmeester: 

Bijdrage

Om de activiteiten die door de oudercommissie worden georganiseerd te bekostigen vraagt de commissie een bijdrage. In oktober van het schooljaar ontvangt u een brief waarin de opbouw van de bijdrage wordt uitgelegd. In de bijdrage zijn oa een bijdrage voor de schoolreis/ een gedeelte van het groep 8 kamp opgenomen worden. 

Deze bijdrage is de bijdrage aan de oudercommissie voor het hele schooljaar.

Let op: dit bedrag staat los van de bijdrage aan Stichting Nutsscholen Breda waarvoor u een aparte brief krijgt.

Let op: Ouders van groep 8 betalen later in het jaar nog een bijdrage aan de school i.v.m. het kamp

 

Het bedrag voor schooljaar is vastgesteld op €30,00 per kind.

De bijdrage is als volgt opgebouwd:

Schoolreis / Kamp €18,00

Bijdrage voor de activiteiten en feesten op school €12,00

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een factuur.