Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Sponsoring

Bij tijd en wijle willen bedrijven of instellingen ons steunen. In alle gevallen overleggen we met de MR. In ons besluit hanteren we de richtlijnen zoals vermeld in ‘Convenant Sponsoring’ dat onderwijs- en ouderorganisaties, de consumentenbond, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het ministerie van OCW ondertekend.